PerkImBa

                         Perkussió   Improvisació  Ballet

   

          

          

          

          

  

          

          

          

          

          

          

 

          

          

         
          

 

 

 

 

 


 PerkImBa Cia / ESPECTACLES

.
TALLER  / “ONE SHOT EVENT”

Taller dirigit per la Direcció de PerkImBa Cia.

Participació col·lectiva dels membres de l’Entitat organitzadora en un taller rítmic basat en el
“Dancing-Percussion”.

Possibilitat d’una performance final del taller on s’interrelacionen els membres de l’Entitat organitzadora amb els artistes de la Companyia
 

 

Tots els Espectacles de PerkImBa Cia poden adaptar-se segons la durada, l’espai i el nombre de ballarins i músics participants.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             perkimba@perkimba.com

                                                    © PerkImBa